fbpx
WeLoveMed.com

การดูแลด้านวิสัญญีและศัลยกรรม (ASC)

JCI

การดูแลด้านวิสัญญีและศัลยกรรม Anesthesia and Surgical Care (ASC)

ประกอบด้วย

ASC.1 – ASC.2 | การจัดระบบและการจัดการ  Organization and Management
ASC.3 – ASC.3.3 | การทำให้สงบ  Sedation Care
ASC.4 – ASC.6.1 | การระงับความรู้สึก  Anesthesia Care
ASC.7 – ASC.7.4 | การดูแลทางศัลยกรรม  Surgical Care