fbpx
WeLoveMed.com

สาระน่ารู้

Hospital

สาระน่ารู้ขอนำเสนอมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับสากล JCI ฉบับที่ 5 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน

ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาลให้กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย

หมายเหตุ ผู้เขียนมีเจตนาในการแสดงมาตรฐานโรงพยาบาลนี้กับบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการเผยแพร่เป็นวงกว้าง หรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากเว็บไซต์นี้  ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกเพื่อประโยชน์อื่น