fbpx
WeLoveMed.com

ตอนที่ 4 มาตรฐานของศูนย์การศึกษาทางการแพทย์ขององค์กร

JCI

ตอนที่ 4 Section IV: มาตรฐานของศูนย์การศึกษาทางการแพทย์ขององค์กร Academic Medical Center Hospital Standards (ใหม่)
⇒  การให้การศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ Medical Professional Education (MPE)
⇒  โปรแกรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ Human Subjects Research Programs (HRP)

คำนิยามสัญลักษณ์
(ใหม่)
= หัวข้อใหม่เมื่อเทียบกับ ฉบับที่ 4 ฉบับก่อนหน้า