fbpx
WeLoveMed.com

ตอนที่ 1 ข้อกำหนดในการเข้าร่วมการรับรอง

JCI

ตอนที่ 1 Section I: ข้อกำหนดในการเข้าร่วมการรับรอง Accreditation Participation Requirements (ใหม่)
⇒  ข้อกำหนดในการเข้าร่วมการรับรอง Accreditation Participation Requirements (APR)

คำนิยามสัญลักษณ์
(ใหม่)
= หัวข้อใหม่เมื่อเทียบกับ ฉบับที่ 4 ฉบับก่อนหน้า